Çevre Koruma Politikamız

Çevre Koruma Politikamız

“Dünyaya Saygı, Dünyada Saygın” vizyonumuz doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzenlemelere, mevzuata ve ilgili diğer çevresel taahhütlere uyuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri uyarınca, tüm süreçlerimizde çevrenin sürekli iyileştirilmesine ve korunmasına dayanan bir çevre yönetim sistemi yürütüyoruz.

 

Faaliyetlerimizi;

• Yeni nesillere temiz ve sağlıklı bir ortam bırakarak,

• Enerji, hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanarak,

• Ürün yaşam döngüsü boyunca, olumsuz çevresel etkileri en aza indirerek ve önleyerek,

• Tüm faaliyetlerde iklim değişikliğinin önlenmesine ve sürdürülebilirliğe öncelik vererek,

• Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincini artırarak,

sürdürüyoruz.

Projenize fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz