Etik Kurallarımız

Etik Kurallarımız

YAKUTCAM’ın kurum kültürünün temelini oluşturan gelişmiş iş etiğine olan bağlılığı, şirketin tüm faaliyet ve operasyonlarını bağlar. Bu, en yüksek etik davranışın her YAKUTCAM çalışanı için temel bir öncelik ve sorumluluk olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, sadece YAKUTCAM çalışanları değil, aynı zamanda YAKUTCAM bayileri, tedarikçileri ve iş ortakları ile şirketin ilişkide olduğu diğer tüm paydaşlarının da şirketin etik yönergelerine uyması beklenmektedir. YAKUTCAM Etik Kurulu, YAKUTCAM etik kurallarının uygulanmasından ve kurallarına uyulmasından sorumludur.

 

YAKUTCAM, rüşvet ve yolsuzluk konularını ele alırken, hoşgörü göstermeyen bir yaklaşım sergiler. Şirket faaliyetlerini, yasal ve etik kurallara uygun olarak, adil ve dürüst bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder.

 

YAKUTCAM, yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerine, etik ve mesleki standartlara ve evrensel olarak tanınan ilkelere tam olarak uymaktadır. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk tespit edildiğinde, YAKUTCAM etik kurallarının gereği yerine getirilmektedir. Şirket etik yönergelerine uyum, kurum içi grup eğitimlerle, düzenli etik kılavuz duyuruları ve çevrimiçi eğitim kaynakları ile desteklenmektedir.

 

YAKUTCAM etik kuralları, şirket çalışanlarının ve diğer paydaşlarının karşılaşabileceği potansiyel şüpheli davranışları içeren konuları ele almak için, kapsamlı bir yaklaşım sağlar. YAKUTCAM Etik Kuralları ve YAKUTCAM Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, iç ve dış paydaşlarla etkileşimde bulunmak, çıkar çatışmalarından kaçınmak, iş sağlığı ve güvenliğini korumak, yolsuzluk, kötüye kullanım ve rüşvetin önlenmesi gibi hususları düzenleyen yönergeler ortaya koymuştur. Bu yönergelerin ihlal edilmesi durumunda ne yapılması gerektiği YAKUTCAM Personel Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir.

 

İnsan haklarının korunmasına, şirketin iş süreçlerinin yürütülmesine, bu tür konularda politikaların ve uygulamaların desteklenmesine özel önem verilmektedir. YAKUTCAM’ın insan haklarına ve bunlarla ilgili uygulamalara verdiği önemin bir örneği, şirketin “İnsan haklarına ve anayasaya saygı duyduğunu” belirten YAKUTCAM Etik Kurallarının ilk maddesinde görülmektedir.

 

YAKUTCAM’da iş ve iş yeri ilişkilerinin yürütülmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi bağlantı, dini inanç veya benzeri hususlara dayanan her türlü ayrımcılık yasaktır. Şirket ve çalışanları arasındaki iş sözleşmesi, bir çalışanı doğrudan veya dolaylı olarak, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte cinsiyet veya hamilelik gerekçesiyle ön yargılı muameleye tabi tutacak herhangi bir hüküm veya koşulu içeremez. YAKUTCAM’da “Eşit İş İçin Eşit Ücret” ilkesi herkes için geçerlidir ve hiçbir çalışanın cinsiyetine göre az ya da çok ödeme yapılamaz. Tüm işe alma, görevlendirme ve terfi kararları nesnel performans kriterlerine dayanmalı ve asla dil, din, cinsiyet, ırk veya benzeri hususlara dayanmamalıdır. YAKUTCAM ne reşit olmayan çocuklar, ne de herhangi bir şekilde zorlayarak insan çalıştırılmaz.

 

Yasalara, yönetmeliklere ve şirket prosedürlerine göre hareket ediyoruz. Dürüstlük, gizlilik ve huzurun paradan daha önemli olduğuna inanıyoruz.

Projenize fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz