İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

YAKUTCAM, eğitim, uygulama, araştırma, yönetim yapısı, katılım, şeffaflık ve sürekli iyileştirme, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ilkelerine bağlı olarak;

  • İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve araştırmalarının desteklenmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının gelişim ve ihtiyaçlara göre güncellenmesi,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sağlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde belirlenen kuruluşlarla, önceden önlemler alarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinin sağlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde belirlenen sürekli performans değerlendirmesinin yapılması,
  • İş sağlığı ve güvenliği alanındaki gereklilikler konusunda, tüm çalışanların ve paydaşların bilinçlendirilmesi ve memnuniyetlerinin artırılması,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde iç ve dış denetim mekanizmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması,

yerine getirilmektedir.

Projenize fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz