18/10/2019

Kalite Ödülü

Şişecam’ın Hatay’daki bayi toplantısında, yalıtımlı çift cam üretiminde YAKUTCAM olarak kalite ödülü aldık.

Contact us now for a free quote on your project